Bulletin of the Kazakh State Women's Teacher Training University

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің хабаршысы - Вестник Казахского государственного женского педагогического университета

585855

Announcements

Search

Smaller Default Larger
  • Thomson Reuters
  • Springer Link
  • ИМПАКТ - факторы журналдық презентация
  • Білім бақылау комитеті
  • Ғылым комитеті
  • Электронная библиотека
  • Білім және ғылым министрірлігі