Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы

Вестник Казахского государственного женского педагогического университета - Bulletin of the Kazakh State Women's Teacher Training University
Smaller Default Larger

Редакциялық алқа құрамы

«Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы» ғылыми журналының редакциялық алқа құрамы

 

Бас редактор

Бас редактордың орынбасары

Редакциялық алқа

 1. Жамалов А. – техн.ғ.д., профессор
 2. Аймағамбетова Қ.А. – п.ғ.д., профессор
 3. Ершина А.Қ. – ф.-м.ғ.д., профессор
 4. Шерьязданова Х.Т. – пс.ғ.д., профессор
 5. Баймахан Р.Б. – техн.ғ.д., профессор
 6. Джиембаев Б.Ж. х.ғ.д., профессор
 7. Қоңыратбай Т.Ә. – ф.ғ.д., профессор
 8. Мырзалиев Ж. – ф.-м.ғ.д., профессор
 9. ЖексембиевР.Қ. – б.ғ.к., профессор м.а.
 10. Жиенбаева С.Н. – п.ғ.д., профессор
 11. Исаев С.Ә. – ф. - м.ғ.к, профессор
 12. Тымболова А.О.- ф.ғ.д., профессор
 13. Кішібаев Қ.О. - х.ғ.к.
 14. Аширбекова Ж.Б. – т.ғ.к., доцент
 15. Өмірбаева Г.Ш.  – п.ғ.к., ҚР Мәдениет қайраткері
 16. Қожакеева Л.Т. –  т.ғ.д., профессор
 17. Нұрланбекова Е.Қ. - п.ғ.к.
 18. Ержанова С.Б. – ф.ғ.д., профессор
 19. Базылова Б.Қ. – ф.ғ.к., доцент
 20. Абаева Г.А. – п.ғ.к., доцент
 21. Сүлейменова Ж.Д. – PhD (Астана қаласы) 

Шетелдік редакциялық алқа

 1. Нұршат Нұражыұлы– профессор, х.ғ.д. (АҚШ, Массачусетс технологиялық институтының зерттеушісі, Техас технологиялық университеті)
 2. Сұлтанова Р. – Азиаттық музыка орталығының директоры (Ұлыбритания, Кембридж университеті)
 3. Обозов А.Дж. – техн.ғ.д., профессор (Қырғызстан, И.Раззаков атындағы Қырғыз мемлекеттік техникалық университеті)
 4. Кенан Коч – PhD, профессор (Түркия, университет Мугла)
 5. Роберт Эрмерс – PhD, профессор (Нидерланды, Неймеген университеті, MiddenWesternғылыми-зерттеу орталығы)
 6. Златан Дамнянович – PhD профессор (АҚШ, Оңтүстік Калифорния Университеті)
 7. Римантас Желвис – п.ғ.д., профессор (Литва, Вильнюс университеті)
 8. Ицка Дерижан – PhD, профессор(Болгария, Бургаский свободный университет Центр гуманитарных наук)
 9. Даньшин А.И. – г.ғ.к., доцент (Ресей, Мәскеу мемлекеттік университеті)
 10. Лазерев В.А. – п.ғ.д., профессор (Ресей, Центр современного образования и НМС по математике МО и Н РФ)

Редакциялық кеңес

 1. Сатбекова А.А. – п.ғ.д., профессор
 2. Баданов А.И. – э.ғ.к., доцент
 3. Заманбеков Ш.З. – э.ғ.к., доцент
 4. Ермекова Т.Н. – ф.ғ.д., доцент
 5. Мұратбаева Г.А. – п.ғ.д., доцент
 6. Құлманова Ш.Б. – п.ғ.д., профессор
 7. Бапаева М.Қ. – пс.ғ.к., доцент
 8. Салғараева Г.И. – техн.ғ.к., профессор м.а.
 9. Мамырова К. Н. - п.ғ.к., доцент
 10. Мырзахметова Н.О. - х.ғ.к., қауымдастырылған профессор м.а.
 11. Дарменова Р.А. – п.ғ.к., профессор м.а.
 12. Ануарова Л.Е. – б.ғ.к.,проф.м.а.
 13. Дәулетқұлова А.Ө. – ф.-м.ғ.к.
 14. Иманбекова Б.И. – саяси ғ.д., доцент
 15. Ахметова А.Қ. – п.ғ.к., доцент
 16. Ахметжанова Д.С. – ҚР  Мәдениет саласының үздігі
 17. Нұржанова Г.И. – п.ғ.к.
 18. Қаипбаева А.Т. – т.ғ.к., қауымдастырылған профессор м.а.
 19. Темірбаева К.А. – оқытушы

Жауапты редактор Сәндібаева Н.Ә. - п.ғ.к.

Редакторлар  Қуанышева Ж.Қ., Омарбаева Б.Қ., Тұрсынбаева Қ.Ж., Айтбаева Р.Т., Бейсембаева К.Д., Оразалиева М.А.

Корректор Сүйіндікова С.Ж. – филология магистрі

 • Thomson Reuters
 • Springer Link
 • ИМПАКТ - факторы журналдық презентация
 • Білім бақылау комитеті
 • Ғылым комитеті
 • Электронная библиотека
 • Білім және ғылым министрірлігі