Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы

Вестник Казахского государственного женского педагогического университета - Bulletin of the Kazakh State Women's Teacher Training University
Smaller Default Larger

Журналы туралы

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы журналы (ISSN 2306-5079) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі білім және ғылым саласындағы бақылау Комитеті ұсынатын Ғылыми еңбектің негізгі нәтижелерін жариялау үшін ұсынатын ғылыми баспалар тізбесіне 2018 жылдың 16 мамырында № 768 бұйрығымен (педагогикалық ғылымдар бөлімінде) енгізілді.

Журнал 2006 жылдан бері жарияланады. 13 жыл ішінде 76-тен астам саны жарық көрді.

Басылым тілдері - қазақ, орыс және ағылшын.

Басылымның шығу жиілігі - жылына 4 рет.

 

 


1

 

1.      Жалпы ережелер

1.1.  Осы Ереже, «Бұқаралық ақпарат құралдары туралы» Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі № 451-І туралы, 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы» (5-бабының 36-2 тармақшасына) Заңдарына сәйкес әзірленді.

1.2.  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны (бұдан әрі – Университет) «Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы» - «Вестник казахского государственного женского педагогического университета» - «Bulletin of Kazakh State Women’s Teacher Training University» (бұдан әрі - Журнал).

1.3.  Журнал Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігінің Ақпарат комитетінің Мерзімді баспасөз басылымын, ақпарат агенттігін және желілік басылымды есепке қою, қайта есепке қою туралы 2018 жылғы 12 ақпанында № 16900-Ж куәлігі тіркелген. Есепке алғаш қойылған күні мен нөмері – 2005 жылғы 08 тамыз (№ 6204-Ж).

1.4.  Журнал Париж халықаралық орталығында – ISSN 2306-5079 индексімен тіркелген.

1.5.  «Қазпошта» АҚ каталогына жазылу және сауда саттық арқылы тарату индексі – 75138.

1.6.  Журналдың шығу мерзімділігі – үш айда бір рет, таралымы - 300 дана.

1.7.  Журналдың сайты http://vestnik.kazmkpu.kz/ .

1.8.  Университеттің ғылыми кеңес шешімімен Ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі.

 

2. Журналдың мақсаты мен міндеттері

 

2.1. Мақсаты – ұлттық педагогикалық ғылым саласын дамыту.

2.2. Міндеттері:

-      білім және ғылым саласындағы серіктестермен байланысты нығайта отырып, ғылыми-зерттеу нәтижелерін насихаттау;

-      ғылыми-зерттеудің академиялық оқу аудиториясының ауқымын кеңейту;

-      қазақстандық және шетелдік ғалымдардың, докторанттар мен магистранттардың ғылыми зерттеулер нәтижелерін сараптау (апробациялау).

 

3.  Журналдың бағыты мен шығу жиілігі

 

3.1.  Келесі бағыттағы Ғылыми - педагогикалық мазмұндағы мақалалар   қабылданады «Жаратылыстану», «Физика, математика, информатика», «Филология», «Тарих, экономика, құқық», «Педагогика және психология», «Өнер және мәдениет».

3.2.  Журналдың шығу жиілігі: 3 айда 1 рет ( наурыз, маусым, қазан, желтоқсан).

Мекен-жайы:

ҚазақстанРеспубликасы, Алматық., Қазақмемлекеттікқыздарпедагогикалықуниверситеті, Алматы қ, Әйтекебикөшесі, 99, №105, (Қазмемқызпу«Хабаршы-Вестник- Bulletin»)

Анықтамателефондары:

+7 727 23317 67.

e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.