Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы

Вестник Казахского государственного женского педагогического университета - Bulletin of the Kazakh State Women's Teacher Training University
Smaller Default Larger

Редакциялық құрам

Редакциялық құрам

 

Бас редактор

Алдамбергенова Г.Т. – Ректор

Бас редактордың орынбасары

Шакирова С.М. - Ғылыми жұмыс және инновация жөніндегі департамент директоры

Жауапты редактор

Құлтуманова А.Ж. - Стратегиялық даму және халықаралық байланыстар жөніндегі проректор

Редактор

Чакенова Б.А.- Ғылым бөлімінің әдіскері

 

Редакциялық алқа мүшелері

Байташева Г.У., а/ш ғ.к., доцент (Қазақстан)

Бакирова Э.А., ф-м.ғ.к., доцент (Қазақстан)

Куанышева Ж. К., п.ғ.к., аға оқытушы (Қазақстан)

Заманбеков Ш.З., э.ғ.к., профессор (Қазақстан)

Байназарова Т. Б., п.ғ.к., доцент (Қазақстан)

Уразалиева М. А., п.ғ.к., профессор м.а. (Қазақстан)

Сулейменова Ж. Н., п.ғ.к., профессор (Қазақстан)

Kathie Stromile Golden, PhD (АҚШ)

Dave Chan, PhD, профессор (Канада)

Бакибаев Абдигали, х.ғ.д., профессор (Ресей)

Bencic Stanislav,PhD (Словакия)

Türkmen Fikret, PhD   (Түркия)

Rimantas Zelvys, п.ғ.д., пс.ғ.к., профессор (Литва)

 

  • Thomson Reuters
  • Springer Link
  • ИМПАКТ - факторы журналдық презентация
  • Білім бақылау комитеті
  • Ғылым комитеті
  • Электронная библиотека
  • Білім және ғылым министрірлігі