Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы

Вестник Казахского национального женского педагогического университета - Bulletin of the Kazakh National Women's Teacher Training University
Smaller Default Larger

Редакциялық құрам

 

Бас редактор

Алдамбергенова Г.Т. – Ректор

Бас редактордың орынбасары

Шакирова С.М. - Ғылыми баспа бөлімінің басшысы м.а

Жауапты редактор

Оразаева Г.С. - Ғылыми жұмыс және инновация жөніндегі проректор

 

 

Редакциялық алқа мүшелері

Байташева Г.У., а/ш ғ.к., доцент (Қазақстан)

Бакирова Э.А., ф-м.ғ.к., доцент (Қазақстан)

Куанышева Ж. К., п.ғ.к., аға оқытушы (Қазақстан)

Заманбеков Ш.З., э.ғ.к., профессор (Қазақстан)

Байназарова Т. Б., п.ғ.к., доцент (Қазақстан)

Уразалиева М. А., п.ғ.к., профессор м.а. (Қазақстан)

Сулейменова Ж. Н., п.ғ.д., профессор (Қазақстан)

Kathie Stromile Golden, PhD (АҚШ)

Dave Chan, PhD, профессор (Канада)

Бакибаев Абдигали, х.ғ.д., профессор (Ресей)

Bencic Stanislav,PhD (Словакия)

Türkmen Fikret, PhD   (Түркия)

Rimantas Zelvys, п.ғ.д., пс.ғ.к., профессор (Литва)