Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы

Вестник Казахского национального женского педагогического университета - Bulletin of the Kazakh National Women's Teacher Training University
Smaller Default Larger

Рецензиялаудың тәртібі

Рецензиялау тәртібі 

 

1.      Мақалалар 2 тәуелсіз («жасырын») рецензиялаудан өтеді.

2.      Рецензент мақаланы рецензиялау барысында стандартты нысанды пайдаланады.

3.      Рецензент мақалаға түзетулерді енгізу қажеттігін көрсетсе, автор ескертулерді түзете отырып мақаланы қайта ұсына алады.