Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы

Вестник Казахского государственного женского педагогического университета - Bulletin of the Kazakh State Women's Teacher Training University
Smaller Default Larger

Рецензиялаудың тәртібі

Рецензиялау тәртібі 

 

1.      Мақалалар 2 тәуелсіз («жасырын») рецензиялаудан өтеді.

2.      Рецензент мақаланы рецензиялау барысында стандартты нысанды пайдаланады.

3.      Рецензент мақалаға түзетулерді енгізу қажеттігін көрсетсе, автор ескертулерді түзете отырып мақаланы қайта ұсына алады.

  • Thomson Reuters
  • Springer Link
  • ИМПАКТ - факторы журналдық презентация
  • Білім бақылау комитеті
  • Ғылым комитеті
  • Электронная библиотека
  • Білім және ғылым министрірлігі