Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы

Вестник Казахского национального женского педагогического университета - Bulletin of the Kazakh National Women's Teacher Training University
Smaller Default Larger

Автордың жауапкершілігі

Автордың жауапкершілігі

 

1. Зерттеудің түпнұсқалығына, жүргізген деректердің, фактілердің, цитаталар мен меншік иесі есімдерінің, атаулардың, аты-жөні мен тегінің, мәліметтердің дұрыстығына және нақтылығына, ашық түрде жариялауға жатпайтын деректерді мақалада орналастырғаны үшін жауап береді.

2. Мақаланың қолжазбасында плагиат пен заңсыз алып пайдаланғаны үшін, шеттен алынған барлық мәтіндерге, кестелер мен сызбалардың, суреттердің тиісінше ресімделуіне ерекше құқығының бар екендігіне кепілдік береді.

3. Барлық сын-пікірлерді өз бетінше және өз қаражаты есебінен реттеуге міндеттенеді.

4. Автордың журналға ғылыми мақала жібергені жоғарыда келтірілген талаптармен келіскендігін білдіреді.

5. Автордың аталған жауапкершіліктерді бұзғаны үшін журналдың меншік иесі және редакциялық алқа басқа тұлғалар алдында жауап бермейді.