Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы

Вестник Казахского государственного женского педагогического университета - Bulletin of the Kazakh State Women's Teacher Training University
Smaller Default Larger

Редакциялық алқа құрамы

«Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы» ғылыми журналының редакциялық алқа құрамы

 

Бас редактор

Нөкетаева Д.Ж. - п.ғ.к.

Бас редактордың орынбасары

Алиев Б.Ә. – ф.-м.ғ.д., профессор

Редакциялық алқа

 1. Жамалов А. – техн.ғ.д., профессор
 2. Аймағамбетова Қ.А. – п.ғ.д., профессор
 3. Ершина А.Қ. – ф.-м.ғ.д., профессор
 4. Шерьязданова Х.Т. – пс.ғ.д., профессор
 5. Баймахан Р.Б. – техн.ғ.д., профессор
 6. Джиембаев Б.Ж. х.ғ.д., профессор
 7. Қоңыратбай Т.Ә. – ф.ғ.д., профессор
 8. Мырзалиев Ж. – ф.-м.ғ.д., профессор
 9. ЖексембиевР.Қ. – б.ғ.к., профессор м.а.
 10. Жиенбаева С.Н. – п.ғ.д., профессор
 11. Исаев С.Ә. – ф. - м.ғ.к, профессор
 12. Тымболова А.О.- ф.ғ.д., профессор
 13. Кішібаев Қ.О. - х.ғ.к.
 14. Аширбекова Ж.Б. – т.ғ.к., доцент
 15. Өмірбаева Г.Ш.  – п.ғ.к., ҚР Мәдениет қайраткері
 16. Қожакеева Л.Т. –  т.ғ.д., профессор
 17. Нұрланбекова Е.Қ. - п.ғ.к.
 18. Ержанова С.Б. – ф.ғ.д., профессор
 19. Базылова Б.Қ. – ф.ғ.к., доцент
 20. Абаева Г.А. – п.ғ.к., доцент
 21. Сүлейменова Ж.Д. – PhD (Астана қаласы) 

Шетелдік редакциялық алқа

 1. Нұршат Нұражыұлы– профессор, х.ғ.д. (АҚШ, Массачусетс технологиялық институтының зерттеушісі, Техас технологиялық университеті)
 2. Сұлтанова Р. – Азиаттық музыка орталығының директоры (Ұлыбритания, Кембридж университеті)
 3. Обозов А.Дж. – техн.ғ.д., профессор (Қырғызстан, И.Раззаков атындағы Қырғыз мемлекеттік техникалық университеті)
 4. Кенан Коч – PhD, профессор (Түркия, университет Мугла)
 5. Роберт Эрмерс – PhD, профессор (Нидерланды, Неймеген университеті, MiddenWesternғылыми-зерттеу орталығы)
 6. Златан Дамнянович – PhD профессор (АҚШ, Оңтүстік Калифорния Университеті)
 7. Римантас Желвис – п.ғ.д., профессор (Литва, Вильнюс университеті)
 8. Ицка Дерижан – PhD, профессор(Болгария, Бургаский свободный университет Центр гуманитарных наук)
 9. Даньшин А.И. – г.ғ.к., доцент (Ресей, Мәскеу мемлекеттік университеті)
 10. Лазерев В.А. – п.ғ.д., профессор (Ресей, Центр современного образования и НМС по математике МО и Н РФ)

Редакциялық кеңес

 1. Сатбекова А.А. – п.ғ.д., профессор
 2. Баданов А.И. – э.ғ.к., доцент
 3. Заманбеков Ш.З. – э.ғ.к., доцент
 4. Ермекова Т.Н. – ф.ғ.д., доцент
 5. Мұратбаева Г.А. – п.ғ.д., доцент
 6. Құлманова Ш.Б. – п.ғ.д., профессор
 7. Бапаева М.Қ. – пс.ғ.к., доцент
 8. Салғараева Г.И. – техн.ғ.к., профессор м.а.
 9. Мамырова К. Н. - п.ғ.к., доцент
 10. Мырзахметова Н.О. - х.ғ.к., қауымдастырылған профессор м.а.
 11. Дарменова Р.А. – п.ғ.к., профессор м.а.
 12. Ануарова Л.Е. – б.ғ.к.,проф.м.а.
 13. Дәулетқұлова А.Ө. – ф.-м.ғ.к.
 14. Иманбекова Б.И. – саяси ғ.д., доцент
 15. Ахметова А.Қ. – п.ғ.к., доцент
 16. Ахметжанова Д.С. – ҚР  Мәдениет саласының үздігі
 17. Нұржанова Г.И. – п.ғ.к.
 18. Қаипбаева А.Т. – т.ғ.к., қауымдастырылған профессор м.а.
 19. Темірбаева К.А. – оқытушы

Жауапты редактор Сәндібаева Н.Ә. - п.ғ.к.

Редакторлар  Қуанышева Ж.Қ., Омарбаева Б.Қ., Тұрсынбаева Қ.Ж., Айтбаева Р.Т., Бейсембаева К.Д., Оразалиева М.А.

Корректор Сүйіндікова С.Ж. – филология магистрі

 • Thomson Reuters
 • Springer Link
 • ИМПАКТ - факторы журналдық презентация
 • Білім бақылау комитеті
 • Ғылым комитеті
 • Электронная библиотека
 • Білім және ғылым министрірлігі