Preview

Вестник Казахского национального женского педагогического университета

Расширенный поиск

ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ ГЕНДЕРНЫМ КУРСАМ В КАЗАХСТАНСКИХ МЕДИАШКОЛАХ

Аннотация

В данной статье рассматриваются вопросы преподавания гендерного равенства в образовательном процессе медиа-школ в Казахстане. В качестве предпосылки для этого автор показывает сексистские дискурсы, широко распространенные в СМИ Казахстана. В исследовании также рассматривается ситуация с гендерным равенством в среде журналистов, работающих в средствах массовой информации в Казахстане.

Об авторе

М. А. Ергебеков
Университет имени Сулеймана Демиреля
Казахстан

PhD

КаскеленСписок литературы

1. Timisi, Nilüfer (1997). Medyada Cinsiyetçilik. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

2. Van Zoonen, Liesbet (1994). Feminist Media Studies, The Media, Culture & Society Series, SAGE Publications.

3. T., Ç. (2016). “Bir Kadın Gazeteciyi Anneliğiyle Yargılama Hakkını Nereden Buluyorsunuz?” http://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/174923-bir-kadin-gazeteciyianneligiyle-yargilama-hakkini-nereden-buluyorsunuz (Қаралған күні: 20. 10. 2019)

4. Tahaoğlu, Ç. (2015). «Türkiye'de Kadın Gazeteci Olma Halini Hollandalılara Anlattık». http://bianet.org/biamag/ifade-ozgurlugu/168180-turkiye-de-kadin-gazeteciolma-halini-hollandalilara-anlattik (Қаралған күні: 01.09.2019).

5. Şen, Dilek (2016). «Kadın gazeteci olmak zor!» http://www.medyagunlugu.com/Haber-1940-kadin-gazeteci-olmak-zor.html (Қаралған күні: 25.08.2019)

6. Saygılı, Feryal. (2014). «Sokakta bir gazeteci: Suat Derviş». Fe Dergi, 01/2014, Cilt 6, Yayın 1, s. 18-26.

7. Erdoğan, Deniz. (2014). «Türkiye’de Kadın Gazeteci Olmak Neye Karşılık Gelmektedir? Aslı Aydıntaşbaş ve Akif Beki Arasında Geçen Tartışma Üzerinden Bir Değerlendirme». https://www.academia.edu/11077466/ (Қаралған күні: 30.09.2019).

8. Dursun, Ç. (2011). «Yazın, Medya Ve Sanatın Cinsiyeti, Türkiye’de 1975-2010 Arasında Haber, Habercilik Ve Gazetecilik Çalışmalarında Kadın Sorunlarına Bakış ve Feminist Yaklaşımlar». // Birkaç Arpa Boyu...21.Yüyzıla Girerken Türkiye’den Feminist Çalışmalar içinde. S. Sancar (редактор.), İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, 603- 647б.

9. Uçan Süpürge Kurumsal. http://ucansupurge.org.tr/

10. Köker, Eser (2000). «Medya Çalışmalarının Cinsel Şiddeti Yorumlama Biçimleri» // Televizyon, Kadın ve Şiddet, Çelik, N. B. (ред.), Ankara: KİV Yayınları, 317–352б.

11. Mater, Nadire. (2007). «Medyada Kadının Kendi Var Sözü Yok». (Selen Doğan ile röportaj) http://bianet.org/kadin/saglik/90735-medyada-kadinin-kendi-var-sozu-yok

12. DuBois, Ellen (1971). “Feminism old wave and new wave.” The CWLU Herstory website archive, https://www.cwluherstory.org/classic-feminist-writings-articles/feminism-old-wave-and-new-wave

13. Rhode, Deborah L. (1995). “Media Images: Feminist Issues.” Signs: Journal of Women in Culture and Society 20(3): 685-710.


Рецензия

Для цитирования:


Ергебеков М.А. ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ ГЕНДЕРНЫМ КУРСАМ В КАЗАХСТАНСКИХ МЕДИАШКОЛАХ. Вестник Казахского национального женского педагогического университета. 2019;(4):349-355.

For citation:


Yergebekov М. IMPLEMENTATION ISSUES OF TEACHING GENDER COURSES IN KAZAKHSTANI MEDIA SCHOOLS. Bulletin of Kazakh National Women's Teacher Training University. 2019;(4):349-355. (In Kazakh)

Просмотров: 377


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2306-5079 (Print)